Avalokiteshvara

Avalokiteshvara appearing to the meditator Dharmarakshita.